Valimistulemused 1993

Lasva vald

Hääletamisest osavõtt

J,R Nimekirja kantud Hääletamissedeli võtnud Hääletanud
kod vm kokku kod % vm % kokku % kokku %
J1 755 0 755 321 42,5 0 - 321 42,5 321 42,5
J2 554 0 554 207 37,4 0 - 207 37,4 207 37,4
KOKKU 1309 0 1309 528 40,3 0 - 528 40,3 528 40,3

 

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 KVL Ühendus "Põllumees" 208 40,3 208 5 45,5 5
2 KVL "Tulevik" 87 16,9 87 2 18,2 2
3 KVL "Ühtsus" 85 16,5 85 2 18,2 2
4 RKE "Isamaa" 82 15,9 82 2 18,2 2
5 KVL "Meie Meel" 28 5,4 28 0 0,0 0
  Üksikkandidaadid 26 5,0 26 0 0,0 0
KOKKU 516 100 516 11 100 11

5% künnis = 25,80

 

Valimisringkond nr 1

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 J2
KVL Ühendus "Põllumees"
Väino Kuljus 208,0000 45 43 2
Vambola Plaoots 111,4644 42 35 7
Kalle Arumäe 77,3845 41 30 11
Marianne Hermann 59,7323 39 38 1
Taivo Kokk 48,8641 26 17 9
Heino Ojaperv 41,4693 15 15 0
KOKKU 208 178 30
RKE "Isamaa"
Margus Järvpõld 82,0000 26 5 21
Laine Villenthal 43,9427 22 9 13
Neeme Valm 30,5074 21 0 21
Valter Treier 23,5483 13 13 0
KOKKU 82 27 55
KVL "Meie Meel"
Saima Kammer 28,0000 16 15 1
Tea Pille 15,0048 6 4 2
Mati Hurt 10,4171 6 6 0
KOKKU 28 25 3
KVL "Tulevik"
Paul Ilves 87,0000 56 24 32
Sulev Väär 46,6221 15 15 0
Arvo Lobin 32,3676 11 10 1
Krista Lepp 24,9842 5 3 2
KOKKU 87 52 35
KVL "Ühtsus"
Aivar Kalnapenkis 85,0000 64 5 59
Reet Kägo 45,5504 17 0 17
Eda Kasemets 31,6235 4 0 4
KOKKU 85 5 80
Üksikkandidaadid
Peep Rauk 26,0000 26 26 0
KOKKU 26 26 0
Ringkond KOKKU 516 313 203

Mandaate = 11