Tsolgo raamatukogu

Uued raamatud

mai 2012 (+lisa)

märts 2012

veebruar 2012

jaanuar 2012

Tsolgo Raamatukogu, registrikood 75000986 .

Aadress: Koolimaja, Tsolgo küla, Lasva vald, Võrumaa 65552

Telefon: 7876432

E-post: vaike@lasva.ee

Raamatukogu juhataja: Vaike Rätsepp

Tsolgo raamatukogu

 

Tsolgo raamatukogu

Tsolgo raamatukogu

Tsolgo raamatukogu

 

Teenused

  • kohapeal lugemise võimalus
  • raamatute kojulaenutus
  • teatmeteenindus
  • interneti kasutamise võimalus (kaks töökohta)
  • printimise ja paljundusvõimalus.

Tsolgo Avalik Rahvaraamatukogu asutati 11. jaanuaril 1918 Timo vallas Harake talus. Lugejaid oli siis 90, neist lapsi 42. Raamatukogu oli avatud pühapäeviti 2 tundi ja kogus oli 216 raamatut. Esimeseks raamatukogu juhatajaks oli Matvei Tamm.

Tsolgo Raamatukogu asub kunagistes Tsolgo Algkooli ruumides. Detsembris 2012 kolis raamatukogu renoveeritud ruumidesse, kahe asemel sai üks suur ja avar ruum.

Piirkonnas, mis hõlmab 8 küla on 1. jaanuari 2014. a seisuga 286 elanikku. Laenutajaid 248, nendest lapsi 56.

Kogus on 9434 teavikut, lisaks 116 aastakäiku ajakirju ja 9 nimetust ajalehti. Raamatukogul on olemas oma kroonika.

Külastuste arv 2013. aastal oli 5551, koju- ja kohallaenutusi oli kokku 11 714, sellest laenutati ajalehti-ajakirju 5 058. Osteti 286 uut raamatut, annetusena saadi 207 raamatut. 

Raamatukogus toimus 2013. aastal 25 üritust ja neis osalejaid oli 378, lisaks 4 näitust ja 17 raamatuväljapanekut.

Raamatukogus on kasutusel elektrooniline andmebaas ja laenutusmoodul, mis tagab lugejate kiire teenindamise.

Raamatuid, mida kohapealt pole võimalik saada, tellitakse RVLi kaudu teistest raamatukogudest. Liikumisraskustega inimestel on võimalus tellida raamatuid koju.

Raamatukogus korraldatakse üritusi, õppepäevi ja raamatuväljapanekuid. Koos käib õpiring "Näpukas". Kohapeal on võimalik lugeda perioodilisi väljaandeid, kasutada riiulitel olevat kirjandust.

Tasulisteks teenusteks on printimine, paljundamine ja vererõhu mõõtmine. Raamatukogu lahtiolekuaegadel on võimalik kõrvalasuvates ruumides pesta pesu, kasutada jõusaali ja dušširuumi. Tihe koostöö on kohaliku mittetulundusühinguga Tsolgo Arendusühing.