Noortevolikogu liikmed

Lasva valla noortevolikogu logo

 

Helina Hirv, esimees

e-post: helina.hirv.001@gmail.com

 

 

Linda-Loora Pruulu ,aseesimees

e-post:

lindaloora.pruuli@gmail.com

 

Kaisa Kahre

e-post:

kaisakahre@gmail.com

 

Hanna Visnapuu

e-post:

hannake21@hot.ee

 

Ranno Meidla

e-post:

meidlar20@gmail.com

 

Ragnar Ojaveer

e-post: 

ragnarojaveer@gmail.com

 

Morgan Kinna

e-post

 

Gerli Reilson

e-post

 


Lasva valla Noortevolikogu liikmeskonna kinnitamine:

17.juuni 2016.a  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37; Lasva Vallavolikogu 25. Novembri 2011 määrusega nr 1-1.5/22 kinnitatud Lasva valla Noortevolikogu põhimääruse § 3 lõike 7 ja lasva noortevolikogu ettepaneku alusel.