Lasva valla noorsootöö

Kontaktid

Lasva Valla Noortekeskus, registrikood 75039391 .

Aadress: Kooli tee 1, Kääpa küla, Lasva vald, Võrumaa.

Noosootöö-ja hariduse spetsialist: Sirle Muiste

e-post: sirle@lasva.ee

telefon: 53422390

 

Valla noorte tegemiste kohta leiad rohkem infot Facebookist http://www.facebook.com/noored.

 

Lasva valla noored

 

Lasva valla noorsootöö sai alguse 2008 aasta sügisel, kui noorte seas korraldati küsitlus noorsootöö vajalikkuse kohta. Selgus, et noored ootavad väga tegevusi ka väljaspool kooli, kodu ja huviringe.

2009 aasta jaanuaris sõlmis Lasva vald koostöölepingu KATING NOORED MTÜ´ga ning 2009 aasta juulis loodi valla noorteklubi LaVaNo, mis tegutseb MTÜ all.

Noorte tööd koordineerib noorsootöötaja ning talle on abiks 2011. aastal loodud noortevolikogu. 

Koos tehakse traditsioonilisi üritusi nagu sõbrapäev, jõulud, jüriööjooks, kooli vaheaegade sisustamine ja erinevad iganädalased tegevused. Heaks traditsiooniks on saanud 2010 aastast valla noorte suvepäevade korraldamine ning valla vastlapäeva ning jaanipäeva korraldustele kaasa aitamine.

2010 aasta sügisest on rekonstrueerimisel Kääpa vana koolimaja, millest saab Lasva valla noortekeskus ning Kääpa kandi külakeskus Uma Tare. Ootame pikisilmi selle valmimist. Seni on meid rahaliselt toetanud Pria 3.2 programm ja loomulikult Lasva vald.

Suurimad noorsootöö koostööpartnerid on Kääpa ja Pikakannu koolid, Lasva Rahvamaja, Tsolgo Arendusühing ning Lasva Tervisespordi Selts. Suurim toetaja Lasva valla kõrval on ka Võru Maavalitsus.