22.08.16
 • Alustamise kuupäev
  Loodud on 15. detsember 2015. a.
 • Aadress
  Võrumaa, Lasva vald, Lasva küla
 • Lühikirjeldus
  Hingehoid
 • Pikk kirjeldus
  Hingehoid on osa tööst, mida tehakse inimese kui terviku nõustamiseks ja hoidmiseks. Kõige üldisemalt öeldes on hingehoiu eesmärk aidata inimesel senisest paremini luua ja hoida teda rahuldavaid suhteid. Usklike inimeste puhul lisandub siia suhe inimese ja Jumala ning inimese ja koguduse vahel. Hingehoid on universaalne – hingehoidja tegeleb kõigi vanusegruppidega arvestades erinevas vanuses inimeste eripärade ja tervisliku olukorraga, samuti on hingehoidja valmis toetama igas vanuses surijat ja tema lähedasi. Eelkõige tähendabki hingehoid inimesele tema olukorras toeks olemist ja seda konkreetsest inimesest ja tema tõekspidamistest lähtuvalt.
  Tihti seostatakse hingehoidu selle osaga kogudusetööst, mis tegeleb inimeste hingehoidlike vajadustega. Ajaloolises plaanis on tõesti hingehoid välja kasvanud sellest vajadusest ja kirikus tehtavast hingehoiutööst. Tänases maailmas on hingehoiutöö kujunenud erinevates tegevusvaldkondades erinevaks. Rohkem teatakse sõjaväes, vanglates ja politseisüsteemis töötavatest kaplanitest. Vähem haiglate, hooldekodude jt asutuste vajadusest hingehoidja järele. Eestis on hingehoidjaid koolitatud üle 20 aasta, kuid siiski pole see olnud piisav aeg, et oleks välja jõudnud kujuneda oma, Eesti vajadustele vastav, hingehoidlik süsteem. Seepärast on ka inimestel, kes ei ole hingehoiu valdkonnaga kokku puutunud, tavaliselt vähe infot selle kohta või puudub info/kogemus täielikult. MTÜ Hingetugi tegevuse kaudu peaks olukord selles osas üsna pea paremaks muutuma, sest oleme mõelnud ka erinevate vestlusringide käivitamisele ja loengute pidamisele (esmalt oma keskuses Lasval, EELK Pindi koguduse vanas leerimajas).
 • Eesmärk
  toetada inimesi nende eluolukordades ja aidata kaasa tervemate suhete kujunemisele inimeste vahel. Tutvustada hingehoiutööd.
 • Tooted
  hingehoiuteenus, loengud
 • Telefon
  5662 2949
 • E-post
  hingetugi@gmail.com
   
   

 

Toimetaja: JURIS JUHANSOO