Huvide deklaratsioonid

 

Alates 2014. aastast esitatakse huvide deklaratsioonid huvide deklaratsiooni registrile.

Volikogu esimehe ja vallavanema majanduslike huvide deklaratsioon on avaldatud Riigi Teatajas.