6.10.16

Lumetõrje info:

Lasva valla territoorium on jagatud seitsmeks lumetõrje piirkonnaks ning lumetõrjet teostavad:

1) Tsolgo piirkond: osaühing PKÜ Agro OÜ tel: +372 5663 1803; meiliaadress: kuldar11@gmail.com

2) Kääpa–Listaku piirkond: PKÜ Agro OÜ tel:+372 5663 1803;   meiliaadress: kuldar11@gmail.com

3) Otsa piirkond: FIE Aarne Mägi tel: +372 528 2147; meiliaadress: magia0@hot.ee

4) Sooküla piirkond: Lossimar OÜ tel: +372 517 4481; meiliaadress: mart.lohmus@mail.ee

5) Kõrgessaare piirkond: FIE Aarne Mägi tel: +372 528 2147; meiliaadress: magia0@hot.ee

6) Puusepa–Kääpa piirkond: Eesti Teed AS  tel:  +372 510 3623; meiliaadress: indrek.veski@eestiteed.eu 

7) Lasva piirkond: Lasva Vallavalitsus – Jaan Rüüberg tel: +372 529 9561; meiliaadress: jaan@lasva.ee

 

Lumetõrje piirkondade täpsem ülevaade on kättesaadav siit.

Lumetõrjetöödega alustatakse peale lumesaju/tuisu lõppu kui lume paksus on vähemalt 10 cm.

Toimetaja: TIINA PETTAI