Lasva Rahvamaja

Ringid

Täiskasvanute näitering

Juhendaja: Pille Täht

Toimumise aeg: neljapäeval kell 19.00

Aeroobika

Juhendaja: Airi Pütsep

Toimumise aeg: teisipäeval kell 18.30-19.30 ja pühapäeval kell 16.00-17.30

Laste näitering

Juhendaja: Sirje Kuuseorg

Toimumise aeg: neljapäeval kell 15.30-16.30

Mudilaste tantsuring

Juhendaja: Pille Täht

Toimumise aeg: neljapäeval kell 15.30-16.15

Laste tantsuring

Juhendaja: Pille Täht

Toimumise aeg: neljapäeval kell 16.15-17.00

Rahvatantsuring Vurr

Juhendaja: Ulvi Toomik

Toimumise aeg: teisipäeval kell 18.00-20.00

Segarahvatantsuring

Juhendaja: Ulvi Toomik

Toimumise aeg: teisipäeval kell 20.00-22.00

Laste näputööring

Juhendaja: Sirje Kuuseorg

Toimumise aeg: koolivaheaegadel

Rahvamaja üür

Lasva rahvamaja ruumide väljarentimise tunnihinnad

 • müügi korraldamise eesmärgil 5,00 eurot;
 • seminarideks 5,00 eurot;
 • matusteks (5 tundi) 5,00 eurot, iga järgnev tund 3,00 eurot;
 • sünnipäevadeks (12 tundi) 50,00 eurot, iga järgnev tund 6,00 eurot;
 • pulmadeks (24 tundi) 100,00 eurot, iga järgnev tund 10,00 eurot;
 • asutuste pidudeks (12 tundi) 100,00 eurot, iga järgnev tund 10,00 eurot;
 • ürituste korraldamiseks paikkonna rahvale 3,00 eurot;
 • ürituste korraldamiseks lastele ja noortele 2,00 eurot;
 • muud kokkuleppelised üritused 2,00 eurot. 

Renditavate ruumide nimetused, kasutamise aja ja rendi tasumise tingimused fikseeritakse vastavasisulises lepingus.

Üürile antavad pinnad: koridor, tualettruumid, saal ja lava üüritakse välja kompaktselt ja üürile võtja vastutab ruumide ning seal asetseva inventari samaväärse säilimise eest.

Rahvamaja ruumides on suitsetamine keelatud! 

Lasva Rahvamaja, registrikood 75000992 .

Aadress: Palo tee 46, Lasva küla, Lasva vald, Võrumaa 65401

Asukoht kaardil

Rahvamaja juhataja: Sirje Kuuseorg, telefon 789 8291, e-post sirje@lasva.ee

 

Lasva rahvamaja valmis 1975. aasta maikuus.

Rahvamaja lava, saal ja fuajee on saanud uue ilme 2006.-2007. aastal

Meie kollektiivi eesmärgiks on:

 • rahvakultuuri säilitamine ja arendamine
 • kohalike ja ümberkaudsete elanike kultuuriline –meelelahutuslik teenindamine.

Rahvamajas tegutseb käesoleval hooajal 4 isetegevusringi:

 • naisrahvatantsurühm „Vurr"
 • segarahvatantsurühm
 • täiskasvanute näitering
 • laste näite-, tantsu- ja lauluring

Kaks korda nädalas toimuvad aeroobikatunnid.

Kõige pikaajalisemalt on rahvamajas tegutsenud naisrahvatantsurühm, mille juhendajaks viimased 13 aastat on olnud Ulvi Toomik. Rahvatantsijad esinevad nii oma kodukohas, maakonnas kui ka kaugemal. Viimane kaugeim esinemiskoht oli Ungaris. Tantsitud on kahel viimasel üldlaulupeol Tallinnas.

Rahvamaja täiskasvanute näiteringis käib koos lõbus ja näitlemishimuline seltskond. Aktiivse näitemängu ja lustakate lavatükkide poolest on trupp oodatud esinema nii Võru maakonnas kui väljaspool maakonda. Harrastusteatrite ülevaatusel on mitmel aastal tunnustatud truppi hea meeskonna- ja lavastajatöö eest.

Rahvamaja lasteringide nägu on kui lapsed ise, kord rõõmsameelsed ja teotahtelised, teinekord pisut turtsakad.

Lasva rahvamaja pakub asutustele ja ettevõtetele võimalust rentida ruume, et korraldada üritusi ja konverentse. Rahvamaja ruume saab rentida ka sünnipäevadeks, pulmadeks, peielaudadeks jne.

Soovi korral võivad Teie asutuse ürituse meelelahutusliku poole sisustada rahvamaja isetegevuslased, näiteks näitemängu, tantsu või kokkuleppel ka mõne muu osaga. Ilusaid laule ja tantsumuusikat pakuvad Airi ja Jane.

Rahvamaja rõõmsameelne kollektiiv ootab kõiki heatahtlikke külastajaid oma hubasesse majja, et pakkuda huvitavaid ja mitmekülgseid kultuurielamusi!

Tere tulemast Lasva Rahvamajja!