Lasva Raamatukogu

Uued raamatud

mai 2012 (+lisa)

märts 2012

veebruar 2012

jaanuar 2012

Lasva Raamatukogu, registrikood 75000928 .

Aadress: Palo tee 46, Lasva küla, Lasva vald, Võrumaa 65401 (Lasva rahvamaja hoones)

Telefon: 7350875

E-post: tea@lasva.ee

Raamatukogu juhataja: Tea Kallaste

 

Lasva raamatukogu

Lasva raamatukogu

Lasva raamatukogu

Teenused

  • teatme-, info – ja bibliograafiateenused
  • teemapäringutele vastamine
  • kohapeal lugemise võimalus
  • ajakirjade ja ajalehtede laenutamise võimalus
  • interneti kasutamise võimalus
  • printimise ja paljundamise võimalus.

Lasva Valla Raamatukogu asub Lasva külas Lasva vallamajas. 

Lasva Raamatukogu Seltsi raamatukogu asutati 1911. aastal. Raamatukogu asus Lasva vallamajas sekretär Osvald Kriiva juhtimisel. 1938.a. nimetati raamatukogu Lasva valla Avalikuks Raamatukoguks. 1993.aastast asub raamatukogu praeguses Lasva vallamajas. 1997.a. liitus Otsa Raamatukogu Lasva Raamatukoguga.

Raamatufond on 17625 teavikut, lugejaid on aastas 352 ja külastuste arv oli 2006.a. 3846. Raamatud on sisestatud raamatukoguprogrammi RIKS. Töös kasutatakse elektroonilist andmebaasi ja laenutusmoodulit, mis tagab lugeja kiire teenindamise.

1999 aasta detsembris avati raamatukogus Avalik Internetipunkt 4 töökohaga.

Raamatukogus on olemas 5 arvutit, teler, videomagnetofon, DVD mängija.

2005.aastast koostöös teiste valla raamatukogudega hakati välja andma valla lehte „Lasva Sõnum".

On võimalus osa võtta raamatukogus korraldatavatest üritustest, tutvuda raamatunäituste ja väljapanekutega.

Raamatukogus on võimalik läbi viia koosolekuid, õppepäevi ja üritusi.