5.07.16

Lasva Laat 6.augustil 2016 algusega kell 10:00

Lasva Järvemuusika 12. augustil 2016 algusega kell 20:30

 

Lasva vallas Pässä küla pargis toimub 6. augustil 2016.a algusega kell 10:00 Lasva Laat.

Lõbusaid tegevusi korraldatakse nii suurtele kui väikestele.

Samas on võimalik müüa ja osta kohalikke tooteid laadal või vanavara täikal.

Laadal osalemine on kõigile tasuta. Müüjatelt platsitasu ei võeta. Vajalik on vaid eelnevalt registreeruda, saates avalduse hiljemalt 31.07.2016.a aadressil laat@lasva.ee (kindlasti märkida järgmised andmed: müüja andmed, vajaliku platsi suurus, müüdava toote/teenuse andmed, muud vajadused: näiteks elekter vmt). 

12. augustil 2016 algusega kell 20:30 toimub Lasva järve rannas Lasva Järvemuusika üritus, kus peaesineja on Alen Veziko. Kaastegevad on tantsijad ja rahvapillimuusikud. Kontserdi lõpetab ilutulestik järvelt.

 

 

 

Toimetaja: SIRLE MUISTE
5.07.16

 

LASVA LAAT 6. augustil 2016 algusega kell 10:00

Lasva laat toimub sel aastal 6. augustil 2016.a algusega kell 10:00 Pässa küla pargis.

 

TULE KAUPLEMA!

 • Laat toimub 6. augustil 2016.a algusega kell 10:00.
 • Laadale sissepääs on kõigile tasuta.
 • Kindlasti saab osta kohalikke tooteid.
 • Kauplejatelt platsitasu ei võeta. Vajalik on vaid eelnevalt registreeruda, saates avalduse hiljemalt 31.07.2016.a aadressil laat@lasva.ee (kindlasti märkida järgmised andmed: müüja andmed, vajaliku platsi suurus, müüdava toote/teenuse andmed, muud vajadused: näiteks elekter vmt). 

'

MÜÜ OMA VANAVARA TÄIKAL!

 • Laadaplatsil on olemas koht ka täikale, kus saab müüa oma vanavara. 
 • Platsitasu ei võeta, kuid eelnevalt on vajalik registreeruda, saates avalduse hiljemalt 31.07.2016.a aadressil laat@lasva.ee (võib ka lihtsalt kohale tulla, kuid sellisel juhul ei ole koht garanteeritud).  

TULE VEEDA MÕNUSALT AEGA!

 • Tegevusi, võistlusi, vaatamist ja kuulamist laadal leidub nii suurtele kui väikestele.
 • Täpsem päevakava avaldatakse juuli lõpus/augusti alguses.
 • Lasva veetorn on laada ajal avatud. Piletid soodushinnaga kõigile 1 € (lapsed ja pensionärid 0,30 € ). 

KAVAS (kavas võivad toimuda väikesed muudatused):

Kava täiendatakse jooksvalt.

 

LASVA JÄRVEMUUSIKA 12. augustil 2016 algusega kell 20:30

 

JÄRVEMUUSIKA

 • Lasva Järvemuusika XII kontsert - vaatemäng toimub 12. augustil 2016.a algusega kell 20.30 järve rannas.
 • Järvemuusika peaesineja on Alen Veziko. Kaastegevad on tantsijad ja rahvapillimuusikud.
 • Kontserdi lõpetab ilutulestik järvelt.
 • Pilet 5 €.
 • Laada võistlustel on võimalik võita tasuta sissepääse Järvemuusikale.
 • Infot täiendatakse jooksvalt.

 

Järvemuusika korraldamist toetab: 

 

VAATA KA:

Toimetaja: JURIS JUHANSOO