Kääpa Raamatukogu

Uued raamatud

mai 2012 (+lisa)

märts 2012

veebruar 2012

jaanuar 2012

Kääpa Raamatukogu, registrikood 75000970 .

Aadress: Kooli tee 5, Kääpa küla, Lasva vald, Võrumaa 65545 (Kääpa Sotsiaalkeskuse hoones)

Telefon: 7828152

E-post: karmen.liping@lasva.ee

Raamatukogu juhataja: Karmen Liping

 

Kääpa raamatukogu

Kääpa raamatukogu

Teenused

  • raamatulaenutus
  • kohapeal lugemise võimalus
  • teatmeteenindus
  • interneti kasutamise võimalus (kaks töökohta)
  • printimise võimalus

2002. aasta detsembrist asub Kääpa Raamatukogu Kääpa Sotsiaalkeskuse esimese korruse soojades ja valgusküllastes ruumides. Raamatukogus on kaasaegne sisustus: 3 arvutit, paljundus- ja printimisaparaat.

Teeninduspiirkonnas elab 495 elanikku ja raamatukogu teenuseid ning Avaliku Internetipunkti kasutab nendest umbes 320. Fondi suuruseks on ligi 11 000 teavikut.

Raamatukogu teenindab nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Lugejaks registreerimisel tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument.

Raamatukogu fond on sisestatud elektroonilisse andmebaasi ja raamatukogus toimib täielik elektrooniline laenutus. Viimane võimaldab kaasaegses raamatukogus tööd teha kiiremini ja efektiivsemalt.

Raamatukogust on võimalik laenutada nii ilu- kui teatmekirjandust, ajalehti ja ajakirju. Lapsed leiavad raamatukoguhoidja abiga koolitööks ja hobideks vajalikke raamatuid, samuti lugemiseks juturaamatuid. Lisaks kojulaenutusele on võimalik kohapeal kasutada avariiulitel olevat kirjandust, lugeda perioodilisi väljaandeid, saada vastus teema- ja faktipäringutele, töötada arvutiga, võtta osa üritustest, osaleda raamatukogutundides (etteteatamisega), vaadata raamatunäitusi ja väljapanekuid. Tasulisteks teenusteks on printimine, koopiate valmistamine ja vererõhu mõõtmine.

Hea koostöö on teiste kultuuri- ja haridusasutustega. Kauniks traditsiooniks on saanud esimese advendiküünla süütamine raamatukogus.