Internet, wifi

Avalikud internetipunktid

Lasva valda jõudis esimene "tõsine" internetiühendus 1999.aastal, mil Avatud Eesti Fondi toel rajati meile esimene Avalik Internetipunkt. Selle rajamine on olnud suureks tõukavaks jõuks meie edasisel IT arengul.

Lasva Raamatukogu AIP

Esimene Lasva vallas, mille rajamist toetas Avatud Eesti Fond 1999.aastal. Kuna sel ajal oli vaid üksikutel peredel kodus arvuti, loodi Lasva Raamatukogu AIPi neli arvutitöökohta. Interneti püsiühendus, mille kiiruseks toona oli 128kbps, rajati KülaTee projekti raames.

Tänasel päevaks on internetipunktis kasutada jätkuvalt 4 arvutit ja printer. Allalaadimiskiiruse oleme tõstnud kuni 2Mbps peale. Kasutada saab kõiki internetiteenuseid ja kontoritarkvara.

Kääpa Raamatukogu Aip

Kääpa raamatukogu sai internetiühenduse 2004. aastal ja koos sellega ka kaks arvutit, millest üks jäi lugejate käsutusse. Teine lugejatele mõeldud arvuti lisandus 2006.aastal külastajate suure huvi ja tiheda kasutuse tõttu.

2006.aastast saavad lugejad ka printida ning endale vajalikke materjale paljundada.

 

Wifi levialad

Lasva vallas on koostöös EMOVL-iga avalikuks kasutamiseks Wifi levialad loodud Otsa ja Lasva raamatukogu juurde.

Avalikud internetipunktid ja wifi levialad kaardil