« Tagasi

Hanketeade - Lasva rahvamaja teise korruse remondi teostaja leidmine

 

Hanketeade

 

Hankenimetus: „Lasva rahvamaja teise korruse remondi teostaja leidmine"          

 

Hankija andmed: Lasva Vallavalitsus, registrikood 75000911, Lasva, Võrumaa 65401, tel: 789 8289; fax: 789 8396; e-mail lasva@lasva.ee

Hanke korraldamise eest vastutav isik on Martti Zeiger tel 5067842.

 

Hankedokumendid (HD): HD on allalaetav Lasva valla veebilehel www.lasva.ee

Pakkumuse esitamine:  Pakkumus esitatakse hiljemalt 30.08.2012 kell 10:00 Lasva Vallavalitsuse II korruse  kantseleisse, Vallamaja, Lasva küla  65401, Võrumaa.  Pakkumus ja Pakkumuse pakend peab vastama HD sätestatule.

 

Hanke juurde registreerumine: Pakkuja registreerub hanke juurde, esitades vastavasisulise taotluse, mis sisaldab Pakkuja kontaktandmeid, regitrikood meiliaadress, meiliaadressil martti@lasva.eeHanke juurde saab registreeruda kuni 27.08.2012 kaasaarvatud.

Hanke Pakkumuses tuleb arvestada, et evakuatsioonitee/avariiväljapääs (hetkel aken otsaseinas) tuleb 1,2 m lai ja 2,1m kõrge.

 

Lasva rahvamaja 2 korruse remondi HD

HD Lisa I - Vormid

HD lisa 2

Lasteaiaruumide ehitusprojekt