Veemajandus

Lasva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Alates 01.08.2016 alustab AS Võru Vesi opereerimist Lasva vallas

Lasva Vallavolikogu 17.06.2016 otsusega nr 1-1.3/26 on määratud Lasva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi.

Alates 01.08.2016 hakkavad Lasva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades kehtima järgmised veeteenuse hinnad koos käibemaksuga (alus Lasva Vallavalitsuse 06.06.2016 korraldus nr 2-1.3/145 Avatud hankemenetlusega riigihanke "Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kontsessiooni andmine Lasva valla haldusterritooriumil" pakkumuse edukaks tunnistamine):

Veevarustuse teenus – 1,86 eur/m3; 
Reovee ärajuhtimise teenus –1,86 eur/m3.

 

Ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni teenuse osutamine Lasva vallas

 

Lasva Vallavalitsus (aadress Torni tee 9, Lasva küla, Lasva vald, Võrumaa 65401) on läbi viinud avaliku konkursi Lasva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas (milleks on Lasva, Pässa, Tsolgo, Otsa, Kääpa, Sooküla, Pikakannu külad) vee-ettevõtja,  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 1 mõistes, leidmiseks ajavahemikul 01.01.2014 kuni  31. detsember 2018.a. Lasva Vallavolikogu 22.11.2013.a. otsusega number 1-1.3/55 on vee-ettevõtteks määratud osaühing Kagu Vesi, registrikoodiga 12343840, aadressiga Võrumõisa tee 4A, Võru 65605.  Kõik Lasva valla ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni teenuse tarbijad saavad infot arvelduse, näitude teatamise, lepingu sõlmimise, rikkest teatamise ja muudes teenuse pakkumist puudutavates küsimustes telefoninumbril +372 5175968 ja emaili aadressil: lasva@kaguvesi.ee.

 

Alates 01.veebruarist 2014.a. on ühisveevärgist saadava vee hind 1,32.- eurot kuupmeeter ja ärajuhitava reovee hind 1,32.- eurot kuupmeeter.