Võru valla koduleht asub aadressil www.voruvald.ee

Võru valla koduleht asub aadressil www.voruvald.ee

LP. VÕRU VALLA ELANIKUD!

SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTIDE VASTUVÕTUD PIIRKONDADE KESKUSTES TOIMUVAD ALATES 09.01.2018 ALLJÄRGNEVATEL AEGADEL:

Eesti Töötukassa rehabilitatsiooni teenus

Tööalase rehabilitatsiooni teenus- kellele ja miks?

Võrumaal tunnustati 2017 aasta tublisid noori ja noortejuhte

Reedel, 17.novembril, toimus Lasva rahvamajas Võrumaa noorte ja noortejuhtide tunnustusüritus. Ürituse korraldajaks oli sel aastal Lasva valla noortekeskus. Tänati 2017. aasta tublimaid noori ja...

Noortekeskuses lõppes ANK projekt

Noortekeskuses lõppes taas projekt, mille idee autorid olid meie oma valla noored. Seekord siis ANK projekt, mille raames osteti noortekeskusele ekraanid (üks paigalolev, teine kaasaskantav) ja...

SISSETULEKUD HAKKAVAD MÕJUTAMA MAKSUVABA TULU SUURUST

Katrin Simul Teenindusosakonna Põlva büroojuht   2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas üks...

Lasva vallas toimusid Võrumaa noorte IV suvepäevad

Võrumaa noorte suvepäevad 2017   Juba neljandat aastat toimusid Võrumaa noorte suvepäevad, seekord korraldatud Lasva ja Võru noorte koostöös. Augustikuus tulid kolmeks päevaks...

Valimised 2017

  KOV VALIMISED 2017 (vajutades suunab Võru valla lehele, kus on avaldatud kogu teave)  

Kagu-Eestis käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga

Tartu maakonnas ja Kagu-Eestis käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga   Eesti Andmesidevõrk MTÜ on...

Lasva Vallavolikogu kinnitas elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused

Lasva Vallavolikogu kinnitas oma  28. aprill 2017.a otsusega nr 1-1.3/11 elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused. Elanike arvamust küsiti Vabariigi Valitsuse algatatud Lasva valla,...

Lasva valla vastlapäev 2017

Lasva valla vastlapäev toimub 25.veebruaril, algusega kell 12:00 Lasva järvel.   Pane kokku 5 liikmeline võistkond või tule lihtsalt päeva nautima.    Sööme...

Lasva valla noorte tunnustamine 2017

Taas on käes meenutada lõppenud aastat ja tunnustada tublimaid. Kui Sa märkasid, et mõni noor paistis kohe eriti tubli ja toimekas, siis anna temast teada täites ära allolev ankeet.  ...

Maksu- ja Tolliameti soovitused internetikaubamajast tellijale

Maksu- ja Tolliameti soovitused internetikaubamajast tellijale

Võrumaa II koostöögrupi tegevuskava üldinfo

Koostöögrupp Võrumaa II, kuhu kuuluvad Vastseliina, Võru, Misso, Meremäe ja Lasva vallad, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja...

LASVA VALLA, SÕMERPALU VALLA JA VÕRU VALLA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKTI AVALIKUSTAMINE

Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek toimub 17. oktoober kuni 7. november 2016.a. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 7....

Alates 01.08.2016 alustab AS Võru Vesi opereerimist Lasva vallas

Lasva Vallavolikogu 17.06.2016 otsusega nr 1-1.3/26 on määratud Lasva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi. Alates 01.08.2016 hakkavad...