Teenused

Koduteenus

 

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Lasva vallas (Lasva Vallavolikogu 01.04.2011 a määrus nr 1-1.5/9)

 

Lisad

Lisa 1. Koduteenuste loetelu

Lisa 2. Koduteenuste vajaduse hindamine

Lisa 3. Hooldusteenuste mahud ja selle eest tasumine teenuse osutajale

Lisa 4. Avahooldusteenuse osutamise leping

 

Transporditeenus

Tasulist transporditeenust osutatakse Lasva vallas elavale isikule või perele, kes ei oma isiklikku transpordivahendit,eelneva kokkuleppe alusel sotsiaaltöötaja või avahooldustöötaja ja kliendi vahel.

Transporditeenust osutatakse üldjuhul ravi- või rehabilitatsiooniasutusse, ametiasutustesse, haridusasutustesse ning hooldusega seotud sõitudeks. Muid hädavajalikke sõite teostatakse juhul, kui see on vajalik isiku või pere esmavajaduste rahuldamiseks.
Transporditeenuse hinnaks on 0,13 eurot km

 

Transporditeenuse hinna kehtestamine (Lasva Vallavalitsuse 22.10.2012 a määrus nr 2-1.5/2)

 

Pikaajaliste töötute sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus