Jäätmehooldus

Jäätmehooldus

Korraldatud olmejäätmete vedu 
 
Vastavalt hankelepingule teostab perioodil 01. oktoobrist 2014 kuni 01. juulini 2019 Lasva vallas jäätmete vedu Eesti Keskkonnateenused AS. Nimetatud lepingu alusel on Eesti Keskkonnateenused AS-l ainuõigus vedada Lasva vallas järgmiseid jäätmeid:
·     segaolmejäätmed;
·     vanapaber ja kartong;
 
Teenuse hind
 
 
Liitumine jäätmeveoga ja veost loobumine                     
Vastavalt Jäätmeseaduse paragrahv 69 lõikele 6 loetakse korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks kõik Lasva valla jäätmevaldajad, seega kõik kinnistute omanikud on kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga ja sõlmima lepingu olmejäätmete äraveoks.
 
Lepingut saab sõlmida:
AS Eesti Keskkonnateenused
Tähe 108 Tartu 51031
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee
klienditeenindus 1919
 
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Vormikohane taotlus esitatakse vallavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse võib taotleda vaid erandjuhtudel kui:
  • kinnistul ei elata,
  • kinnistut ei kasutata
  • perioodiline vabastamine seoses suvila või suvekoduga
  • kasutatakse ühismahutit.
 
Lasva vallal on sõlmitud lepingud järgmiste teenuste osas:

Võru linna keskkonnajaam

Lühike tn 1, Võru (sissesõit Pikalt tänavalt).
Tel 504 0358
Avatud: T-L 8-16
              E, P – suletud

 

Keskkonnajaamas jäätnete vastuvõtu hinnad
Jäätmete nimetus Hind käibemaksuga eurodes
Paber- ja kartongpakendid tasuta
Plastpakendid tasuta
Metallpakendid tasuta
Klaaspakendid tasuta
Vanarehvid tasuta
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tasuta
Paber ja kartong tasuta
Metallid tasuta
Komposiitpakendid (vahtplast) tasuta

Ohtlikud jäätmed (ainult eraisikutelt) Võru linn, Võru vald, Lasva vald

tasuta
Aia- ja haljastusjäätmed tasuta
Puit ja puidujäätmed 0,1 eur/kg
Klaas 0,1 eur/kg
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 0,1 eur/kg
Sega (muu) ehitus- ja lammutuspraht 0,1 eur/kg
Suurjäätmed (mööbel ja muu taoline) 0,1 eur/kg
Suurjäätmed (mööbel ja muu taoline) 15,0 eur/m3
Prügi (segaolmejäätmed), töödeldud 0,1 eur/kg

 

Võru Jäätmekeskus

 Umbsaare, Võru vald
tel 78 20 424
Avatud: E-R 8-16
Umbsaare jäätmekeskuse jäätmete vastuvõtu hinnad
Jäätmete nimetus Hind käibemaksuga eurodes
Paber- ja kartongpakendid tasuta
Plastpakendid tasuta
Metallpakendid tasuta
Klaaspakendid tasuta
Vanarehvid tasuta
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tasuta
Paber ja kartong tasuta
Metallid tasuta
Komposiitpakendid (vahtplast) tasuta
Ohtlikud jäätmed (ainult eraisikutelt) Võru linn, Võru vald, Lasva vald tasuta
Vooderduse ja tulekindlate materjalide jäätmed 90,00 eur/t
Aia- ja haljastusjäätmed 12,00 eur/t
Puit ja puidujäätmed 24,00 eur/t
Tekstiilitööstusjäätmed 90,00 eur/t
Betoon ja tellised 36,00 eur/t
Klaas, plast 90,00 eur/t
Pinnas 0,60 eur/t
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 90,00 eur/t
Sega (muu) ehitus- ja lammutuspraht 90,00 eur/t
Suurjäätmed (mööbel ja muu taoline) 90,00 eur/t
Prügi (segaolmejäätmed), töödeldud 90,00 eur/t
Prügi (segaolmejäätmed), töötlemata 132,00 eur/t
 
Umbsaare jäätmekeskuse jäätmete ostuhinnad
Jäätmete nimetus Hind käibemaksuga eurodes
Papp- ja kartongpakendid 36,00 eur/t
Paber 21,00 eur/t
Läbipaistev kile 114,00 eur/t
Värviline kile 60,00 eur/t
Põllumajanduslik kile tasuta
 
Pakendikonteinerite asukohad:
 
 
 
 
 
Jäätmekäitlejad:
 
Ragn Sells AS – tava- ja ohtlike jäätmete käitlemine, Sepa 26, Tartu 51013/ Infotelefon 15155
Eesti Keskkonnateenused AS – tavajäätmete käitlemine Tähe 108, Tartu 51013/telefon 738 6700, Infotelefon 1919
Epler&Lorenz AS – tava- ja ohtlike jäätmete käitlemine Ravila 75, Tartu 51014/ telefon 742 1398
Kuusakoski AS – metallijäätmete käitlemine Jaama 22 , Võru 65604/ telefon 78 20 074
 
Tootjavastutusorganisatsioonid:

EES-Ringlus MTÜ – elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemise korraldamine Endla 3, Tallinn 10122/ telefon 630 7300

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamineMasina 11, Tallinn 10144/ telefon 600 4638

Eesti Pakendiringlus OÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Toomkooli 23-4, Tallinn 10130/ telefon 507 9315

Eesti Pandipakend OÜ – pandipakendi (joogipakendi) käitlemise korraldamine Nuudi 20, Uusküla, Jõelähtme vald, Harjumaa/telefon 515 4503
Eesti Rehviliit MTÜ – vanarehvide käitlemise korraldamine Vana-Narva mnt 26, Maardu, 74114/ telefon 515 9279
Eesti Elektroonikaromu MTÜ -Vana-Narva mnt 26, Maardu 74114/ telefon 5623 7351