1.02.16

SEPTEMBRIS 2015 AVATI LASVA UUS ENERGIATÕHUS LASTEAIAHOONE

 

ENERGIATÕHUSA LASVA LASTEAIAHOONE RAJAMISE PROJEKT

Projekti rahastati Eesti-Šveitsi programmi vahenditest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt läbiviidud "Avalike hoonete energiasäästu projektist" ja Lasva valla eelarvest.

Avalike hoonete energiasäästu projekti üldeesmärk:

Projekti üldeesmärk on üldkasutatavate hoonete energiatõhususe suurendamise ja uute ehitusstandardite arendamisega vähendada kasvuhoonegaase ja muid heitmeid.

Projekti raames rekonstrueeriti ja ehitati näidisena neli kohaliku omavalitsuse hoonet, et tõsta inimeste teadlikkust madala energiakasutusega hoonete osas ning katsetada projekti ettevalmistusfaasis välja töötatud uusi energiatõhususe standardeid.

Rajatud ja rekonstrueeritud hooned näitavad projektis osalevatele omavalitsustele ja teistele huvilistele, millega tuleb arvestada liginullenergiamaja kujundamisel, ehitamisel, rekonstrueerimisel, kasutamisel ja hooldusel. 

Lasva energiatõhusa lasteaiahoone ehitamise projekti andmed:

Projekti maksumus 1 518 194,37 eurot. Sellest toetuse summa 1 201 191,52 eurot.

Projekteerimistöid teostas AS Amhold.

Hoone ehitustöid teostas AS Nordecon.

Omanikujärelevalvet teostas OÜ Äärejuht.

Planeeritud objekti valmimise aeg oli november 2015.a.

Projekteeritud energiatõhususarv on 99 kWh/m2*a.

Pilt ehitusprojektist:

 

 

 

Toimetaja: JURIS JUHANSOO