« Tagasi

LASVA VALLA LUMETÕRJETÖÖD 2016-2018

LASVA VALLA LUMETÕRJETÖÖD 2016 - 2018

Käesolevaga teeb Lasva Vallavalitsus ettepaneku osaleda hankes „Lasva valla

lumetõrjetööd 2016 - 2018" ning esitada pakkumus vastavalt Hankedokumentides (edaspidi HD) sisalduvatele tingimustele eraldi kuuele lumetõrjetöö piirkonnale. Piirkonnad (prioriteetsed objektid; eeldatav kilomeetrite arv): 1) Tsolgo piirkond (Tsolgo kauplus; 45 km); 2) Kääpa - Lisatku piirkond (18 km); 3) Puusepa - Kääpa piirkond (28 km); 4) Otsa piirkond (15 km); 5) Sooküla piirkond (28 km); 6) Kõrgessaare piirkond (Pikakannu kool; 16 km); 

lisainformatsioon riigihangete registris aadressil www.ehr.ee