Vald toetab elamute ja kortermajade rekonstrueerimist

Alates sellest aastast saab vastavalt Lasva Vallavolikogu 25. novembri 2016.a määrusele nr 1-1.5/26 taotleda toetust elamu või kortermaja rekonstrueerimiseks. Nõuded toetuse taotlejale ...

Hajaasustuse programmi 2017.aasta taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi 2017 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 10.aprill kuni 12. juuni 2017.a. Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Võrumaa valdades. Taotlus koos kohustuslike...

Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste tehnoülevaatuse graafik 2017 a.

Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste tehnoülevaatuse graafik 2017 a.

Lasva valla vastlapäev 2017

Lasva valla vastlapäev toimub 25.veebruaril, algusega kell 12:00 Lasva järvel.   Pane kokku 5 liikmeline võistkond või tule lihtsalt päeva nautima.    Sööme...

Lasva valla noorte tunnustamine 2017

Taas on käes meenutada lõppenud aastat ja tunnustada tublimaid. Kui Sa märkasid, et mõni noor paistis kohe eriti tubli ja toimekas, siis anna temast teada täites ära allolev ankeet.  ...

Kalastuskaardi taotlemisest 2017. aastaks Peipsi järvele

Kalastuskaardi taotlemisest 2017. aastaks Peipsi järvele Kalastuskaardi taotluste vastuvõtt 2017. aastaks algab neljapäeval, 1. detsembril kell 9:00 . Taotlusi võetakse vastu kõigis...

Maksu- ja Tolliameti soovitused internetikaubamajast tellijale

Maksu- ja Tolliameti soovitused internetikaubamajast tellijale

Võrumaa II koostöögrupi tegevuskava üldinfo

Koostöögrupp Võrumaa II, kuhu kuuluvad Vastseliina, Võru, Misso, Meremäe ja Lasva vallad, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja...

LASVA VALLA, SÕMERPALU VALLA JA VÕRU VALLA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKTI AVALIKUSTAMINE

Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek toimub 17. oktoober kuni 7. november 2016.a. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 7....

Alates 01.08.2016 alustab AS Võru Vesi opereerimist Lasva vallas

Lasva Vallavolikogu 17.06.2016 otsusega nr 1-1.3/26 on määratud Lasva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi. Alates 01.08.2016 hakkavad...

Riik toetab Ida-Viru ja Kagu-Eesti ettevõtjaid

Riik toetab Ida-Viru ja Kagu-Eesti ettevõtjaid Rahandusministeeriumi pressiteade 21.06.2016 Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonna ettevõtjad saavad ettevõtjate elektriühenduste...

Aigren OÜ alustab 21.06 RMK metsatee rekonstrueerimistöödega Lasva vallas Konnametsa teel

Aigren OÜ alustab 21.06 RMK metsatee rekonstrueerimistöödega Lasva vallas Konnametsa teel, seoses sellega võib olla läbipääs raskendatud ning tekkida ooteaeg läbisõidul. Kontaktid: ...

LASVA VALLA LUMETÕRJETÖÖD 2016-2018

LASVA VALLA LUMETÕRJETÖÖD 2016 - 2018 Käesolevaga teeb Lasva Vallavalitsus ettepaneku osaleda hankes „Lasva valla lumetõrjetööd 2016 - 2018" ning esitada pakkumus vastavalt...

MIDA PEAB TEADMA, ENNE KUI VÕTAD PÕRSAD

Kas seakasvatajad suudavad eeloleval suvel seakatku farmidest eemal hoida? Hetkel on käes aeg mil maainimesed  mõlgutavad  mõtteid omale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks...

Südamekuu

Südamekuu Kliki siia: Liigu kogu südamest