Uudised ja teated

Vald toetab elamute ja kortermajade rekonstrueerimist

12.04.2017

Alates sellest aastast saab vastavalt Lasva Vallavolikogu 25. novembri 2016.a määrusele nr 1-1.5/26 taotleda toetust elamu või kortermaja rekonstrueerimiseks. Nõuded toetuse taotlejale Elamu rekonstrueerimiseks võib toetust taotleda valla territoo...  Loe edasi »

Lasva vald

Pindala 172,18 km²

Elanike arv 1726 (seisuga 1.01.2017)
Asustustihedus 9,98 inimest km²
Külasid 37

 

Lasva Vallavalitsus

Registrikood: 75000911

Palo tee 46, Lasva küla, Lasva vald, Võrumaa 65401
Tel: 789 8289

E-post: vald@lasva.ee 
Faks: 735 0866


Raamatupidamise tehingupartneri kood: 572101
Arveldusarved: EE631010402006954007, SEB Pank

                          EE614204278603130406, Krediidipank


Volikogu esimees Heino Ojaperv
Vallavanem Juris Juhansoo
Vallasekretär Valeria Litvinenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASVA ENERGIATÕHUS LASTEAIAHOONE