Uudised ja teated

Lasva vald

Pindala 172,18 km²

Elanike arv 1726 (seisuga 1.01.2017)
Asustustihedus 9,98 inimest km²
Külasid 37

 

Lasva Vallavalitsus tegutseb kuni 31.12.2017

Registrikood: 75000911

Palo tee 46, Lasva küla, Lasva vald, Võrumaa 65401
Tel: 789 8289

E-post: vald@lasva.ee 
Faks: 735 0866


Raamatupidamise tehingupartneri kood: 572101
Arveldusarved: EE631010402006954007, SEB Pank

                          EE614204278603130406, KrediidipankVallasekretär Valeria Litvinenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASVA ENERGIATÕHUS LASTEAIAHOONE